Plastische chirurgie Genk

Correctie mannelijke borstvorming


Borstvorming bij de man of gynaecomastie kan ontstaan door een overontwikkeling van klier- en/of vetweefsel. Dit kan onder andere te wijten zijn aan hormonale stimulatie of door een toename in gewicht. Het kan leiden tot een gevoel van onzekerheid.

Op voorhand dient er een echografie uitgevoerd te worden om te bepalen welke verhouding van klier- en vetweefsel er aanwezig is.

Een correctie van deze gynaecomastie gebeurt onder algemene narcose. Dit kan gebeuren door middel van liposuctie indien er voornamelijk vetweefsel aanwezig is. Bij overmatig klierweefsel, dient er meestal een chirurgische incisie gemaakt te worden ter hoogte het tepelhof. Indien er ook een grote hoeveelheid huidoverschot aanwezig is, bijvoorbeeld na sterk gewichtsverlies, kan de incisie verder uitgebreid worden. Dit zal verder op de raadpleging bekeken en besproken worden.

Voorbereiding

  • Voor deze ingreep onder algemene verdoving dient u nuchter te zijn.
  • Een tijdige rookstop is erg belangrijk om wondhelingsproblemen te voorkomen.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • U dient gedurende een aantal weken een thoraxband dragen om het resultaat te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de huid mooi kan samentrekken.
  • U mag gedurende 6 weken geen zware (sportieve) inspanningen leveren.
  • Het is erg belangrijk zo snel mogelijk na de ingreep te mobiliseren (binnen de pijngrenzen), dit om oa trombose te voorkomen.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Bij een uitgebreide gynaecomastie correctie is er een risico op seroomvorming. Indien uitgebreid, kan dit op de raadpleging aangeprikt en gedraineerd worden.