Plastische chirurgie Genk

Liposuctie


Liposuctie of liposculptuur is een chirurgische techniek waarbij onderhuids vetweefsel door middel van een canule wordt weggezogen. Eerst worden via enkele kleine sneetjes van ongeveer een vijftal millimeter fysiologische zoutoplossing met lokaal anestheticum (verdovingsmiddel) en adrenaline ingebracht ter hoogte van de te behandelen zones in het lichaam. Dr. Hilven gebruikt hiervoor de SAFE-techniek (Separation – Aspiration – Fat Equalization), eerder beschreven als de meest veilige en effectieve methode om liposuctie uit te voeren (oa onderzocht door Wall SH, Lee MR. in ‘Plastic and Reconstructive Surgery’ in 2016).

Eerst wordt een fysiologische waterige oplossing met verdoving ingebracht om de vetcellen los te maken en te scheiden (Separation). Hierna worden de vetcellen en de waterige oplossing opgezogen door middel van de canule (Aspiration). Achteraf wordt met de canule ervoor gezorgd dat het onderhuids weefsel en de overige vetcellen mooi gelijkmatig verdeeld worden (Fat Equalization).

Als de liposuctie behandeling uitgebreid is, heeft u een algemene anesthesie nodig, maar u kan wel dezelfde dag naar huis gaan.

Liposuctie wordt onder andere toegepast om overtollig vetweefsel ter hoogte van de buik, billen en bovenbenen te verwijderen. Op deze manier wordt de contour van het lichaam verbeterd. Ondanks de kleine incisies is er altijd een kans op infectie en is het erg belangrijk dat deze behandeling op een correcte en steriele manier uitgevoerd wordt. Het definitieve resultaat is zichtbaar na 3-6 maanden.

Voorbereiding

  • Bij een beperkte liposuctie onder lokale verdoving, moet u niet nuchter zijn.
  • Voor een uitgebreidere liposuctie onder algemene verdoving, dient u nuchter te zijn.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • Gedurende de eerste twee weken kunnen de behandelde zones pijnlijk aanvoelen en verkleuren. Hiervoor zal er adequate pijnstilling worden voorgesteld.
  • U dient gedurende 6 weken een lipopanty te dragen om het resultaat te optimaliseren. Op die manier gaat de bovenhuid beter samentrekken.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. De eerste weken na de operatie kan er een tijdelijke lichte zwelling aanwezig zijn door het extra ingebrachte vocht, dit verdwijnt snel door het dragen van de lipopanty. Bijkomend kunnen er door de liposuctie oneffenheden ter hoogte van de huid ontstaan, deze verdwijnen vaak spontaan of kunnen behandeld worden.