Plastische chirurgie Genk

Borstreconstructie


Helaas komt borstkanker veel voor en wordt er vastgesteld dat één vrouw op negen het risico loopt om hierdoor tijdens haar leven getroffen te worden. Na het uitvoeren van een (partiële) borstamputatie zijn er heel wat mogelijkheden om er terug een esthetisch mooi resultaat van te maken.

Een borstreconstructie kan onmiddellijk aansluitend op de amputatie uitgevoerd worden; of achteraf als de patiënte hersteld is van de amputatie. Dit hangt ook af van eventuele radio- of chemotherapie.

Een borstreconstructie is bij vele vrouwen tot op hoge leeftijd mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om een borst te reconstrueren. We maken hierbij vooral een onderscheid in technieken waarbij er prothesen gebruikt worden of waarbij er lichaamseigen weefsel gebruikt wordt. In sommige gevallen, is een combinatie van beide aangewezen. Deze keuze verschilt per patiënt en zal de plastisch chirurg samen met u maken.


Een vaak uitgevoerde ingreep is de DIEP-flap reconstructie, waarbij er uitsluitend met lichaamseigen weefsel gewerkt wordt.

Bij de DIEP flap borstreconstructie wordt een nieuwe borst gemaakt met huid en vetweefsel van de buik. Hierbij worden de onderliggende rechte buikspieren gespaard. Op voorhand wordt een CT scan van de buik gemaakt om de kleine bloedvaatjes in de buikwand in kaart te brengen.

Er worden kleine bloedvaatjes (perforanten) opgezocht die lopen vanuit de huid, door het vetweefsel via de spieren tot aan de hoofdbloedvaten in de lies. Deze bloedvaatjes worden zorgvuldig vrijgelegd waarbij de spieren dus gespaard blijven.

Nadat de bloedvaatjes doorgenomen worden ter hoogte van de hoofdvaten, wordt de DIEP flap naar de borstregio gebracht. De bloedvaatjes worden door middel van de operatiemicroscoop aangesloten op de bloedvaatjes in de borst naast het borstbeen (de anastomose wordt uitgevoerd). Hierbij moet er soms een stukje rib worden weggenomen om zo een beter zicht op de bloedvaatjes in de borst te verkrijgen.

Als de bloedcirculatie naar de DIEP flap goed werkt, wordt door middel van ‘shaping’ van de flap een borst gevormd.

Hierna wordt het defect ter hoogte van de buik gesloten. De navel wordt via een kleine huidopening naar buiten gebracht en verder vastgehecht. Uiteindelijk gaat er ter hoogte van de buik een litteken in de bikinilijn en rond de navel aanwezig zijn.

Deze uitgebreide ingreep duurt toch snel en 6-8uur.

! Het is erg belangrijk om reële verwachtingen te hebben over de borstreconstructie ! Hierbij is het belangrijk te weten dat de gereconstrueerde borst kan verschillen in vorm, grootte en aanvoelen ten opzichte van een natuurlijke borst. De meeste vrouwen die een borstreconstructie laten uitvoeren zijn echter heel tevreden met het uiteindelijke resultaat. Dit leidt vaak tot meer zelfzekerheid en een mentale boost.

Bij sommige vrouwen is deze DIEP flap reconstructie geen optie of niet de beste optie, dit zal de chirurg met u bespreken en indien nodig, aangeven welke optie dan wel voor u geschikt is.

Voorbereiding

  • Voor deze ingreep onder algemene verdoving dient u nuchter te zijn.
  • Een tijdige rookstop is erg belangrijk om wondhelingsproblemen te voorkomen.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • U blijft gedurende 3-5 dagen in het ziekenhuis. Gedurende de eerste dagen zal de flapreconstructie nauwkeurig gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een goede doorbloeding.
  • U mag gedurende 6 weken geen zware (sportieve) inspanningen leveren.
  • Het is erg belangrijk zo snel mogelijk na de ingreep te mobiliseren (binnen de pijngrenzen), dit om oa trombose te voorkomen.
  • Na deze reconstructie is er meestal nog een (of twee) corrigerende ingreep nodig na enkele maanden ter symmetrisatie. Dit is een kortere ingreep die in het dagziekenhuis plaatsvindt.
  • Ten slotte kan er nog een tepelreconstructie uitgevoerd. Dit kan onder plaatselijke verdoving; een drietal maanden na de laatste correctieve ingreep. Uiteindelijk kan er dan ook nog een tepeltatoeage plaatsvinden; niet eerder dan 4 maanden na de tepelreconstructie.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Een weinig voorkomende (ongeveer 1 à 2%) maar dramatische complicatie bij de DIEP flap borstreconstructie is dat de doorbloeding van het verplaatste weefsel onvoldoende blijkt te zijn, wat kan leiden tot volledig afsterven van de flapreconstructie. Verder is het erg belangrijk tijdig te mobiliseren gezien er anders een groter risico bestaat op longontsteking, longembolen of trombosen in het been.

Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Een weinig voorkomende (ongeveer 1 à 2%) maar dramatische complicatie bij de DIEP flap borstreconstructie is dat de doorbloeding van het verplaatste weefsel onvoldoende blijkt te zijn, wat kan leiden tot volledig afsterven van de flapreconstructie. Verder is het erg belangrijk tijdig te mobiliseren gezien er anders een groter risico bestaat op longontsteking, longembolen of trombosen in het been.

Borst­reconstruc­tie in het kader van een mastectomie

Dr Hilven publiceerde onlangs een artikel over borst­reconstruc­tie in het kader van een mastectomie.