Plastische chirurgie Genk

Lower body lift


Na sterke vermagering, kan er soms heel wat overtollige huid ter hoogte van de buik, heupen en billen overblijven. De kwaliteit van de huid kan verminderen waardoor de overtollige huid niet meer retraheert/verdwijnt na het verliezen van heel wat kilo’s. Door middel van een lower body lift, proberen we deze overtollige huid in één ingreep zo goed mogelijk weg te nemen.

Onder algemene verdoving wordt er een insnede gemaakt rondom de gehele omtrek van het lichaam (ongeveer ter hoogte van de bikinilijn, onderrug en heupkam). De hoogte van de incisie varieert naargelang de plaats van het huidexces.

Er kunnen wonddrains achtergelaten worden gedurende enkele dagen om het resterend wondvocht af te voeren. Deze zullen dagelijks verzorgd worden door de thuisverpleegkundige tot deze verwijderd mogen worden.

Voorbereiding

  • Voor deze ingreep onder algemene verdoving dient u nuchter te zijn.
  • Een tijdige rookstop is erg belangrijk om wondhelingsproblemen te voorkomen.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • U dient gedurende 6 weken een buikband te dragen om het resultaat te optimaliseren. Op die manier gaat de huid beter samentrekken.
  • U mag gedurende 6 weken geen zware (sportieve) inspanningen leveren.
  • Het is erg belangrijk zo snel mogelijk na de ingreep te mobiliseren (binnen de pijngrenzen), dit om oa trombose te voorkomen.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Na een lower body lift is er nog een bijkomend risico op seroomvorming, dit extra onderhuids vocht dient soms aangeprikt en verwijderd te worden op de raadpleging.