Plastische chirurgie Genk

Borstasymmetrie


Bij de meeste vrouwen is er een minimale vorm van asymmetrie aanwezig tussen beide borsten. Indien er toch een significante asymmetrie aanwezig is, kan dit erg storend zijn.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de asymmetrie en de oorzaak, zal er tijdens de raadpleging samen met u bekeken worden welke behandeling of combinatie ervan het meest geschikt is (borstlifting, borstverkleining, borstvergroting, of lipofilling) om de asymmetrie te corrigeren.