Plastische chirurgie Genk

Oorcorrectie


Afstaande oren of ‘flaporen’ kunnen storend zijn, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Doordat het kraakbeen in het oor iets anders gekromd is, kan het oor een andere vorm krijgen en oa meer afstaan van het hoofd.

Door middel van een oorcorrectie of otoplastie kan dit gecorrigeerd worden. Deze ingreep kan bij kinderen al op jonge leeftijd uitgevoerd worden (vanaf 5jaar), onder algemene verdoving. Bij volwassenen kan deze ingreep onder lokale verdoving plaatsvinden.

Het litteken zal achter het oor gelegd worden en is achteraf erg onopvallend. Na de ingreep zal u een duidelijk verschil en verbetering zien maar een ‘perfecte’ stand met absolute symmetrie is vrijwel onmogelijk.

Voorbereiding

  • Voor deze ingreep onder algemene verdoving dient u nuchter te zijn.
  • Een tijdige rookstop is erg belangrijk om wondhelingsproblemen te voorkomen.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • U dient gedurende de eerste week een speciaal verband te dragen over de oren om een goede positie na de ingreep te behouden.
  • U dient gedurende een week geen zware inspanningen te leveren of zware lasten te tillen.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Bij het ouder worden, wordt het kraakbeen stugger. Hierdoor is het moeilijker om het van vorm te veranderen. Bijgevolg is er een hoger risico dat het kraakbeen terug zijn oorspronkelijke vorm aanneemt en het oor terug een beetje gaat afstaan.