Plastische chirurgie Genk

Borstvergroting


Een borstvergroting of borstaugmentatie is een ingreep onder algemene narcose waarbij het volume en de vorm van de borsten verbeterd wordt door middel van borstimplantaten, door middel van lichaamseigen vetweefsel of door een combinatie ervan.

Na een zwangerschap of borstvoeding of na gewichtsverlies kan het volume van de borsten afgenomen zijn. Verder hebben sommige vrouwen van nature kleine borsten of is er een duidelijke asymmetrie aanwezig waaraan ze zich storen. Door het plaatsen van borstimplantaten kan het zelfbeeld verbeterd worden.

Er zijn verschillende soorten prothesen en in een verschillende grootte. Tijdens de raadpleging zullen er verschillende prothesen gepast worden en wordt er samen met jou een keuze gemaakt welke prothese het best bij je lichaamsbouw past.

Bij sommige patiënten kan er besloten worden naast het plaatsen van een prothese, ook bijkomend vetweefsel in te brengen (lipofilling) om het resultaat te optimaliseren.

Tijdens de ingreep wordt er een incisie gemaakt ter hoogte van de borstplooi. Indien er eveneens een borstlift nodig is, is het litteken groter (zie borstlift).

Voorbereiding

  • Voor deze ingreep onder algemene verdoving dient u nuchter te zijn.
  • Een tijdige rookstop is erg belangrijk om wondhelingsproblemen te voorkomen.
  • Bij het nemen van bloedverdunners dient u deze tijdig te stoppen, bespreek dit zeker met de chirurg tijdens de raadpleging.

Postoperatief verloop

  • U dient gedurende een aantal weken een sportbeha dragen om het resultaat te optimaliseren.
  • U mag gedurende 6 weken geen zware (sportieve) inspanningen leveren.
  • Het is erg belangrijk zo snel mogelijk na de ingreep te mobiliseren (binnen de pijngrenzen), dit om oa trombose te voorkomen.

Mogelijke complicaties


Zoals bij elke operatie, geeft deze ingreep een risico op bloeding, infectie of een verstoorde wondheling. Bij het plaatsen van prothesen in het lichaam, gaat het lichaam hierop reageren door een kapsel te vormen. Dit is een normale reactie. Bij sommige patiënten kan het kapsel echter na een bepaalde tijd dikker en harder worden: ‘kapselvorming’ wordt dit genoemd. Dit komt gelukkig niet veel voor, maar indien het pijn begint te doen of esthetisch storend, kan het kapsel verwijderd worden.

Veel aandacht gaat tegenwoordig naar BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma), een kwaadaardige lymfeklieraandoening die zou ontstaan bij vrouwen met borstprothesen. Dit is een zeer zeldzame aandoening en hangt samen met het gebruik van bepaalde implantaten. Door het gebruik van de goede implantaten, een juiste operatietechniek en goede patiënteneducatie, wordt het risico op deze aandoening erg klein.